Slnko – hviezda života

Peter Gömöry – Astronomický ústav SAV

Slnko ako životodarný stred našej slnečnej sústavy poskytuje okrem života i neobmedzený zdroj energie na ďalšie milióny rokov. Kde a ako sa táto energia tvorí, aké procesy prebiehajú v atmosfére Slnka, majú priamy vplyv na Zem a jej blízke okolie a má vôbec Slnko vplyv na aktuálne otepľovanie klímy?;