Marek Zeman

@ Asociácia kybernetickej bezpečnosti

Mgr. Marek Zeman, PhD, CRISC sa venuje viac ako 17 rokov Informačnej bezpečnosti. Propaguje informačnú bezpečnosť a nové technológie v bankovom prostredí.

V rámci technickej časti informačnej bezpečnosti za zaoberá behaviorálnymi metrikami, umelou inteligenciou, evolučnými algoritmami a spracovaním neštruktúrovaných dát. V metodickej časti informačnej bezpečnosti sa venuje Informačnej bezpečnosti, ochrane osobných údajov, riadeniu rizík. Jeho cieľom je zvyšovať bezpečnostné povedomie pomocou školení a prednášok. Je zakladateľ a podpredseda Asociácie kybernetickej bezpečnosti.