Katarína Pavličková

@ PARTNERS GROUP

po štúdiu Ekonomickej fakulty v Košiciach- FBI, ako jedna z mála, dodnes pôsobí v oblasti, ktorú študovala. Dnes je už 10 rokov profesionálkou vo finančníctve a spolupracuje so spoločnosťou PARTNERS GROUP SK, lídrom na trhu v oblasti  finančných služieb. Podieľala sa na implementácii najmodernejšieho nástroja LifePlanner. Zo svojej súčasnej pozície pomáha budovať majetok a kvalitnejší život ako klientom, tak aj  svojim spolupracovníkom.